Az ismert hadirégész szerint a mohácsi csata legfontosabb forrásai a feltáratlan tömegsírokban fekszenek

2016. december 17., 08:30 szerző: L. Mészáros Irma
komment
A dunaföldvári Népszerű tudomány előadássorozat vendége volt dr. Négyesi Lajos alezredes, egyetemi adjunktus, aki a mohácsi csata részleteibe, titkaiba avatta be hallgatóságát.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Az előadó, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum ismert hadirégésze, a Hadszíntérkutató és Hagyományőrző Osztály vezetője nem most járt először Dunaföldváron, hiszen csaknem tizenöt évvel ezelőtt a sorozat elődjének, a Kossuth Népfőiskolának a programjában már szerepelt, de a Magyar László Gimnázium diákjainak is tartott előadást. Augusztusban pedig egy kerékpáros zarándoklaton járta végig a Budapesttől Mohácsig fekvő mindazon településeket, köztük Dunaújvárost és Dunaföldvárt, ahol tábla őrzi a Mohács felé vonuló királyi csapat emlékét.

Négyesi Lajos fő kutatási területe és szívügye a magyar történelem tragikus és sorsfordító eseménye, az 1526-os mohácsi csata, amelynek tíz év múlva lesz az ötszázadik évfordulója. A méltó emlékezéshez sok-sok feladat vár még az ország felelős vezetőire, a régészekre és a történészekre - véli a kutató.

Az előadásban, miután levetítette a Mohácsi Történelmi Emlékpark látogatóközpontjának kisfilmjét, alapvető kérdésekkel foglalkozott: Hol zajlott pontosan a csata? Miért éppen ott? Hogyan ment végbe az összecsapás augusztus 29-én? Mi volt az oka a magyarok tragikus vereségének?

A kérdésekre érthető és logikus válaszokat adott, hivatkozva a magyar és török történelmi forrásokra, a megmagyarázható és a megmagyarázhatatlan tényezőkre. A véletlenek is a töröknek kedveztek - mondta.

Dr. Négyesi Lajos: „Legnagyobb adósságunk, sőt szégyenünk, hogy nem történt meg teljesen a mohácsi tömegsírok feltárása" Fotó: L. Mészáros Irma

Miért éppen Mohács alatt? A szakember szerint nem véletlen helyszín: a Mohács közelében lévő terület, Majs és Földvár falu környéke. A hajdani Árpád-kori védelmi rendszer ideális terep volt, hiszen Eszéktől Mohácsig nincs kikötő. Így a törököt el tudják vágni vízen az utánpótlástól, az élelmiszerszállítási lehetőségtől. Ezért kell a mohácsi kikötő előtt feltartóztatni a törököt - szólt az érvelés.

Hogy mi történt 1526 augusztusában? II. Lajos egy ideig Budán várakozik, majd 2500 fős sereggel elindul, s még Pakson is alig vannak többen. Mohácsra érve hatezren lettek. Szapolyai azt üzeni, ne szálljon szembe még a törökkel, mert nem ér addigra oda, vonuljanak vissza. A király megpróbálja a haditanácsot erről meggyőzni. Tomori Pál azonban az ellenkezőjét állítja: a támadó tevékenységnek most esélye lehet. Tomoritól tartanak a törökök, jelentős létszámú seregével és eddigi tetteivel van tekintélye. Végül a haditanács úgy dönt: nincs visszavonulás. Szűk időkerettel dolgoznak - magyarázza az előadó. A királyi csapat végül kissé hátrébb is vonul, hogy Tomoriékat kész tábor várja, ne veszítsenek időt a táborveréssel.

A törökök átkelnek a Karasica mocsarain, s az előcsapat - a szokásostól eltérően - bevárja a szultáni csapatot. Hosszan elhúzódó menetoszlopban tudnak haladni. Végül egy 25 ezres sereg érkezik a mohácsi sík elé. A magyar hadivezetésnek azonban nincs pontos információja a törökökről. - A magyarok nem öngyilkos rohamra, hanem védekezésre készülnek - magyarázza Négyesi alezredes. A rugalmas védekezés elvét akarják követni, ezt gyakorolják. Így telnek a csatát megelőző napok.

Augusztus 26-án fölállítják a csatarendet. 27-ére gondolják a törökök támadását. De a töröknek nyoma sincs. A magyarok nem vonulnak vissza, kint maradnak 28-án, 29-én is. Az augusztusi hőségben végigállják a napokat. Végül Majsnál leereszkedik a török, de még nem támadnak, letáboroznak. Báli bég azonban ki akar csapni négyezres csapatával a környékre rabolni. Délután fél 3-kor látják meg a magyarok a törökök fegyvereinek hegyét. Tomori úgy értékeli, hogy megkezdődhet a csata, mert az akindzsik állnak velük szemben. Most kell megütközni, mert ez nem a teljes török sereg. A jobb szárny támadása sikeresnek tűnik, de a balszárny a helyén marad. A magyar támadás nem volt begyakorolva: a lovasok visszavonulnak, de nem tudják, hová. Végül szétesik a támadás, s a janicsárok, a portai zsoldos puskások sora fékezi meg a magyarokat. Mindössze másfél óra alatt tizennégyezer ember esik el.

Négyesi szerint a csata megnyerhető lett volna, nem volt reménytelen a helyzet, nem volt rossz a tervezett rugalmas védekező hadrend. A módosítások, az információhiány, az ad hoc intézkedések vezettek a vereséghez. A nagy zűrzavarban a királyt kiragadták a csatarendből. Véletlen tragédia, hogy a visszavonuláskor a Csele patakba fulladt. (Négyesi nem hisz az összeesküvés-elméletekben, sem Zrínyi, sem II. Lajos esetében.) Az ezt követő hatalmi harcok aztán tovább gyengítették az országot.

Legnagyobb adósságunk, sőt szégyenünk, hogy nem történt meg teljesen a mohácsi tömegsírok feltárása. Antropológiai vizsgálattal sok minden megállapítható lenne. A csata legfontosabb forrásai a feltáratlan tömegsírokban fekszenek - mondja. Fel kellene tárni az egyhektáros területet, méltó sírkápolnát és csonttárat kéne építeni - sorolja a feladatokat.

Az előadó beszélt a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről, amelynek eredeti tervei alapján szimbólumok sokasága emlékezteti a látogatókat a tragédiára: dülöngélő kopjafák, a történelmi személyiségeket idéző alakok, lovakat és fegyvereket megidéző sírjelek. Nehezményezte, hogy az eredeti tervtől eltérő kupolás épület és a benne megnyílt étterem, kávézó nem illik egy nemzeti emlékhelyhez. Sírkertben, tömegsírok felett ennek nem lenne helye - berzenkedett az előadó.

Négyesi Lajos kezdeményezi, hogy a magyar Golgotának nevezhető útvonalon, a Budapesttől, a Gellérthegy lábától egészen Mohácsig vezető út menti városok lakóinak összefogásával teremtsenek olyan zarándok-útvonalat, ahol a 21. század magyarja méltó módon tudja végiggondolni hazája sorsát.

Sok tehát a feladat az ötszázadik évfordulóig. Ideje elkezdeni.

L. Mészáros Irma

2016. december 17., 08:30 szerző: L. Mészáros Irma

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...