Az örökség lemondásáról vagy annak visszautasításáról

2017. február 11., 09:30 szerző: Dr. Unger Zsolt
komment
Előfordul, hogy valami oknál fogva nem szeretnénk a örökséget megkapni. Ekkor van lehetőség az öröklésről való lemondásra vagy az örökség visszautasítására.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Az örökhagyó után a törvényes örökös lemondhat az öröklésről még az örökhagyó életében, ugyanis az öröklésről való lemondást az örökhagyóval kötött szerződésben lehet, mely szerződést írásba kell foglalni, a szóbeli megállapodás nem elég az öröklésről való lemondáshoz.Az öröklésről való lemondás történhet ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében. Arra is van lehetőség tehát, hogy az örökhagyó a lemondás fejében pénzt vagy valamilyen más vagyontárgyat adjon a lemondó személynek. A felek a lemondásról szóló szerződést később módosítsák vagy akár felbontsák.

A lemondás következtében az öröklésről lemondó személy az örökhagyó után nem örökölhet, azaz az öröklésből kiesik. A lemondás a lemondó leszármazóira nem hat ki, kivéve, ha a megállapodás így szól, valamint ha a lemondásért az örökhagyó olyan mértékű ellenszolgáltatást adott, amely a lemondónak járó kötelesrész mértékét eléri.Az öröklésről meghatározott személy javára is le lehet mondani, aki az örökhagyó után örököl például, ha a testvére javára mond le.

A Polgári Törvénykönyv azonban lehetőséget ad arra is, hogy valaki olyan személy javára mondjon le az öröklésről, aki az örökhagyó után nem örököl. Ennek feltétele, hogy a lemondásról szóló szerződés kifejezetten rendelkezzen arról, hogy az adott személyt kívánják a hagyatékból részesíteni.Az öröklésről való lemondás a teljes örökrészre és kötelesrészre is kiterjed, de lehetőség van arra is a megállapodásban, hogy az örökös csak a hagyaték meghatározott hányadáról vagy egyes vagyontárgyakról mondjon le az öröklésről. A lemondás az örökhagyó a lemondás után keletkezett vagyonára is vonatkozik, ha a megállapodásban másképp nem rendelkeztek.

Amennyiben előre nem látható olyan rendkívüli vagyonnövekedés következett be az örökhagyónál, aminek tudatában a lemondó nyilatkozatot nem tették volna meg, akkor a lemondó nyilatkozat utáni rendkívüli vagyonszaporulatra az örökös igényt tarthat.Ellentétben a lemondástól, örökséget visszautasítani csak az örökhagyó halálát követően lehetséges, amit nem kell írásba foglalni. Az örökség visszautasítása az örökös nyilatkozatával történik, amely szóban is megtehető a hagyatéki eljárásban. A visszautasítás a teljes hagyatékra vonatkozhat, nincs lehetőség arra, hogy csak egy-egy vagyontárgyat utasítanak vissza.

A mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezési, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, ha nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel, akkor ezt külön visszautasíthatja. Ha a hagyaték egy részét végrendelet alapján, másik részét törvény alapján örökli, akkor joga van arra, hogy az egyik vagy másik címen rá háruló örökséget külön is visszautasítsa.A lemondással szemben a visszautasítás esetén az örökös nem jelölhet meg kedvezményezettet, akinek a javára az örökséget visszautasítja.

A visszautasítás következében mindig a törvény vagy a végrendelet által szabott sorban következő örökösnek kell átadni a hagyatékot, aki szintén élhet a visszautasítás jogával.

Dr. Unger Zsolt

2017. február 11., 09:30 szerző: Dr. Unger Zsolt

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...