Visszatekintés: több jelentős beruházás is megvalósult a tavalyi esztendőben

2017. február 24., 00:41 szerző: Szilágyi Irén
Dunaújváros - Az ISD Dunaferr Zrt. gyártóműveiben a mindennapos termelési feladatok ellátása mellett műszaki fejlesztések, beruházások megvalósítására is sor került 2016-ban. A gyárvezetőket az elmúlt esztendő eseményeinek rövid összegzésére kértük.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

Cseh Ferenc, Nagyolvasztómű:

- A Nagyolvasztómű 2016-os esztendejét nagyon sikeres évként értékelhetjük. Mindazon elképzelések, amelyek a teljes termelési kapacitás kihasználhatóságának irányába mutatnak, teljesültek. Az ércelőkészítő- és darabosítóüzem az alapanyagok fogadását, majd a zsugorítvány terv szerinti termelési mennyiségét teljesítette. A mennyiségi teljesítés mellett kiváló minőségben - és ezen nemcsak a kémiai összetételt, hanem a termék fizikai jellemzőit is értem -, ugyanis az egykohós üzemvitel mellett, 100 százalék zsugorítvány felhasználásával történt a nyersvasgyártás, járatproblémák nélkül. A kohóüzem két fő feladata, az I-es kohó zavarmentes, egyenletes termelésének biztosítása, és a II-es kohó bontási, felújítási feladatainak végrehajtása volt. Mind a termelési számok, mind a minőségi arány és a 2016. július 8-ai indulási időpont egyaránt mutatja a kiváló teljesítést. A gépészeti és villamos karbantartó munkavállalók a termelő üzemek folyamatos működésének biztosításában, a II-es kohó felújítási feladatainak jó minőségű kivitelezésében, és az éves nagyjavítások során teljesítettek kiválóan. Köszönjük a társüzemek és külső vállalkozások segítségét, tevékeny részvételét a közös munkákban.

Ünnepélyes keretek között, magas rangú vendégek jelenlétében zajlott le a Nagyolvasztómű átépített II. számú kohójának hivatalos átadása 2016. július 25-én (Fotó: ISD DUNAFERR)

Gyerák Tamás, Acélmű:

- 2016-ban 1 041 000 tonna folyamatosan öntött brammát állítottunk elő. Az alacsony termelés egyik oka, hogy tavaly egészen július 8-ig egykohós üzemelés zajlott. A második fél évben ugyan üzemelt mindkét nagyolvasztó, de nem tudtuk kiaknázni az ebből adódó termelési lehetőséget, elsődlegesen az acélhulladék-hiány miatt. A kohóátépítés és a Meleghengerműben végrehajtott fejlesztések rendkívüli fontossággal bírnak a vállalat számára, de erősen megviselték likviditási helyzetünket. Ennek következményeként szinte folyamatosan pellettel kellett helyettesítenünk az acélhulladékot. A pellet hűtőhatása sokkal intenzívebb, mint a hulladéké, ezért jelentősen növelte az egy tonna acél előállításához felhasznált nyersvas mennyiségét. A Meleghengermű javítása alatt török exportra több mint 30 000 tonnát, Vitkovicébe pedig 5 000 tonnát meghaladó mennyiségű brammát gyártottunk. Ezt a jelentős mennyiséget a Meleghengerművel, az ISD Portolannal és a kikötővel együttműködve határidőre kiszállítottuk. Az első fél évben elvégeztük mindkét öntőgép nagyjavítását, és több beruházást is. Ezek közül néhány: salaktörői darupálya-felújítás, FAM földgázrendszerek korszerűsítése, az egyik FAM-on a folyamatirányító számítógépek cseréje, FAM számítógépterem tűzoltórendszerének felújítása. Saját fejlesztéssel kiváltottuk mindkét öntőgépen a brammajelölő berendezések PLC-vezérléseit. Mindkét konverteren jelentős mértékű, nem tervezett acélszerkezeti javításokat is végre kellett hajtani. Áprilistól az emelőgép-karbantartás kiszervezésének következtében új körülményekhez kellett alkalmazkodnunk.

Lontai Attila, Meleghengermű:

- A Meleghengermű szalaghengerlése 2016-ban 1 370 902 tonna volt, ez 176 000 tonnával kevesebb az operatív tervben meghatározott értéknél. Az elmaradás okai között alapanyaghiány, a nagyberuházás időbeni csúszása, valamint az indítás utáni üzemzavarok szerepelnek. Selejtmutatónk tervszinten alakult, minőségi mutatónk a tervezettnél gyengébben. Ennek fő oka a vevői elvárások folyamatos növekedése. Számos fejlesztés, beruházás valósult meg a gyártóműben tavaly, többek között tavasszal a primer revétlenítő üzembe helyezése és az új tekercsszám indítása. Az őszi nagyjavítás-beruházás során megtörtént az előnyújtóhoz új motor és elektronikus hajtásvezérlés telepítése, új típusú kardánok beépítése az F1 - F5 állványokba, Mae-west blokkok beépítése az F1 - F5 állványokba, az F1 - F3 állványokba negatív hengerhajlítás telepítése, az F4 - F6 állványokba hosszú löketű kapszulák beépítése, valamint gépi hengercserélő, felharmonikus szűrő és meddő kompenzáló rendszer telepítése. A Meleghengermű, lehetőségeihez képest jó szinten termelt. A felsorolt beruházások alapján látható, hogy igen komoly fejlesztés volt az elmúlt évben, ennek előnyeit kell kihasználnunk a jelenben és a jövőben, termelési volumenben és minőségben egyaránt.

Kopasz László, Hideghengermű:

- A Hideghengermű termelése 2016-ban jelentősen megemelkedett. A US Steel Kosice részére végzett bérmunkával együtt összesen 822 541 tonnát termeltünk, ez a gyártómű 1965-ös indulása óta a legnagyobb mennyiség. Az emelkedés a 2008. évben végrehajtott nagyberuházásokkal kezdődött, s az azóta eltelt több mint nyolc év alatt sikerült a berendezések kapacitását - új műszaki megoldások bevezetésével, a karbantartás színvonalának emelésével, a kezelőszemélyzet hozzáértésének folyamatos növelésével - közel megduplázni. Kiemelkedő szerepe volt ebben az új pácolósornak. Az alapanyag-ellátásunk sajnos nem volt folyamatos, elsősorban a nagyberuházások időszükséglete miatt. A beérkező alapanyag minősége azonban sokat javult az előző évhez képest, a legnagyobb problémát okozó revehibák mennyisége a meleghengerműs primer revétlenítő beruházásnak köszönhetően jelentősen csökkent. Azonban még mindig problémát okoz a hullámosság és a törésvonalasság. Ezekben a témákban a Meleghengermű, a Hideghengermű és a Technológiai Igazgatóság közös kísérleteket folytat. A kiszállított késztermékek minőségére jellemző adat, hogy a hideghengerműi hibákra benyújtott és elfogadott reklamáció évről évre csökken. Termékeink legnagyobb „ellenfele” a gyártás közben keletkező karc és benyomódás. De folyamatos ellenőrzéssel és plusz javító fázisok beiktatásával sikerül ezt kordában tartanunk. A Hideghengerműben kiemelkedő szerepet kap az autóipari termékek fejlesztése. A BorgWarner cég részére már több próbatekercset kiszállítottunk, az eddigi eredmények biztatóak. Idén más autóipari beszállítókkal is felvesszük a kapcsolatot. A gyártóműben 2016-ban többnyire csak szinten tartó és üzembiztonságot javító beruházások történtek. A fontosabbak: a savregeneráló épület gőzfűtési rendszere, savregeneráló tartály kapacitásbővítése, szigetelése, a 4-es kenőpince felújítása, kompresszor telepítése a pácolón, izotópos vastagságmérő a pácolói lecsévélőhöz, GH Signode kötözőgép rekonstrukciója. Összességében elmondható, hogy a körülményekhez és lehetőségekhez képest a Hideghengermű jó évet zárt. Még jelentős tartalékokkal rendelkezünk, melyek kihasználatlansága nem rajtunk múlt.

Kozma Gyula, Lemezalakítómű:

- A Lemezalakítómű által gyártott hidegen hajlított, nyitott és zárt idomacélok iránti kereslet 2016-ban biztosított volt. Vevőink nagyra értékelik a pontos, határidőre történő gyártást, szállítást, valamint az állandó, megfelelő termékminőséget. A minőség megtartása, a vevők megfelelő kiszolgálása azért is fontos, mert új gyártói kapacitások, új szállítók megjelenésével a piaci verseny évről évre élesebb. A profiltermékekkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal szemben növekvő piaci elvárások mellett sem növekedett a reklamációink száma, mértéke. A Lemezalakítómű a 2016. évi termelési tervét a fennálló alapanyag-ellátási helyzetben is 99 százalékra teljesítette. A gyártás területére meghatározott technológiai és minőségi mutatószámokat tartani tudtuk. A piaci igényekből adódó kis mennyiségű tételek gyártása a raktározás és kiszállítás területén is komoly erőfeszítést igényelt. 2016-ban jelentős, technológiát érintő beruházás a Lemezalakítómű területén nem történt. Jelentős üzemzavar az év folyamán nem volt. A berendezések megfelelő állapotát a tervezett augusztusi illetve decemberi nagyjavítással szinten tudtuk tartani. Az integrált minőségirányítási rendszer éves auditjának célterülete volt a Lemezalakítómű, az audit sikeresen zárult. A gyártómű teljes területére bevezetett 6S-program feladatait tovább folytattuk.

Bucsi Tamás, Fémbevonómű:

- A Fémbevonómű horganyzotttekercs-termelése 99 ezer tonna volt, ezzel a teljesítménnyel a mű mindössze 2 ezer tonnával maradt el a kitűzött tervtől. A termelést kedvezőtlenül befolyásolta az év elején tapasztalható alacsony szerződésállomány, amely a nagyjavítás átütemezését is kikényszerítette, valamint az alapanyag-ellátásunk nehézségei. Minőségi mutatóink a korábbi szinten teljesültek. A hengerművekben a nyáron megvalósított beruházások és nagyjavítások kedvezően hatottak az azt követő időszak minőségi mutatóira, ezzel kompenzálva a korábbi, tervezettnél gyengébb eredményeket. A horganyzott termékeink piaci helyzete az év során változatosan alakult, de az év végi kilátások biztatóak a 2017-es évre. Az elmúlt év beruházási és karbantartási tevékenysége berendezéseink szinten tartását célozta. Ugyanakkor több fontos beruházás előkészítésén is dolgoztunk és dolgozunk most is, melyeket 2017-ben tervezünk megvalósítani.

Szilágyi Irén

2017. február 24., 00:41 szerző: Szilágyi Irén

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...