Termelékenységet, minőséget és munkabiztonságot javító intézkedés

Hatékonyságnövelésre épülő javadalmazási rendszer

2017. június 23., 06:05 szerző: Szirmai György
komment
120 ezer forint többletjuttatásban részesülhetnek az ISD Dunaferr Zrt., az ISD Kokszoló Kft. és az ISD Power Kft. dolgozói a munkáltató által kiírt bónuszprogramnak köszönhetően. A munkáltatói intézkedés a 2017. évi hatékonyabb és intenzívebb munkával elérhető termelési és minőségi, továbbá munkavédelmi eredmények javításával kapcsolatos feltételeket tartalmazza.
hirdetes_kapcsolo: 1
data['nincs_banner']: 0
G->reklam_mentes: 0

A részletekről dr. Sevcsik Mónika RMS- és HR-igazgató adott tájékoztatást.

- A bónusz a munkáltatónál ténylegesen jelentkező eredményből a munkavállalóknak juttatott egyfajta részesedést jelent.

Fontosnak tartottuk, hogy a program az általános célkitűzések mellett személyes motivációt, húzóerőt is jelentsen a munkavállalóknak és reális, áttekinthető mérőszámokra épüljön.

Az általános kiírás vizsgált időszaka 2017. május 1-től 2017. december 31-ig tart. Tájékoztatásul közlöm, hogy már a májusi hónapban mind a termelési, mind a minőségi mutatók teljesültek! A júniusi félhavi teljesítésünk is időarányosan az elvárásoknak megfelel!

Tehát az elmúlt másfél hónap alatt már megmutatkozó hatékonyságnövekedés jó alapja a bónuszkiírásban rögzített mutatók teljesíthetőségének, és mutatja a bónusz összegének reális elérhetőségét. Egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, ha úgy dolgozunk a 2017. év során végig, mint ahogy azt az előző másfél hónap alatt tettük, akkor teljesülnek az általános feltételek, és a munkavédelmi szabályok betartásával, a munkában töltött idő hatékony kihasználásával, vagyis az egyéni feltételek egyidejű teljesítésével a bónusz megszerezhető.

A bónuszrendszer több szakterület együttműködésével valósult meg Fotó: ISD DUNAFERR

A munkáltatói intézkedés eredményeképpen, a feltételek vizsgálatát követően, már 2017 decemberében 50 százalék előleget fizet a munkáltató, a teljes kiértékelést követően pedig legkésőbb 2018. február 20-ig elszámolja és kifizeti a fennmaradó részt a munkavállalóknak.

A bónusz a munkáltató döntésével került kiírásra és nem érinti a DTKSZ szabályait.

A bónuszrendszer kidolgozása egyes szakterületek közreműködésével valósult meg, így a HR-szervezettel a Termelésirányítási Igazgatóság, a Minőségügyi Főosztály és a Biztonsági Igazgatóság működött együtt.

A kiírt programról az egyes szakterületek vezetőitől kértünk véleményt.

Hajnal Attila termelésirányítási igazgatóhelyettes:

- Fontos elvárás és előrelépés a munkáltatói intézkedés megalkotásánál, hogy többletteljesítményre, és ezen keresztül többleteredmény elérésére sarkalljon, valamint, hogy egyszerű, áttekinthető és teljesíthető legyen! Törekvés volt, hogy kevés, ugyanakkor integrált mutatószám szerepeljen benne, ezzel a vállalat minden területe, szervezete érintetté váljon ezek teljesítésében. A termelési mutatószámok közül a saját acéltermelés volumene került kiírásra, mert ez adja a Meleghengermű és a továbbfeldolgozó egységek termelésének alapanyagbázisát, és meghatározza a vállalat saját acélból előállított készárutermelését.

Az intézkedésben mennyiségi mutatószámokként a 2017. évi tervben előírt éves 1.609.900 tonna acél naptári hónapokra bontott mennyiségei kerültek elfogadásra. A május hónapban elért, tervet meghaladó acéltermelés jó alapot és kezdetet jelent a havi feladatkiírások és az éves acéltermelési terv teljesítésére.

Éberhardt Zoltán minőségügyi főosztályvezető:

- Nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan ösztönzési rendszer került kialakításra, amelyben a minőségi szempontok is érvényesülnek! Vevőkörünk megtartásának, bővítésének alapfeltétele a jó minőségű termékek gyártása, kiszállítása. Ennek biztosítása érdekében minden munkavállaló elkötelezett hozzáállására van szükség. Minden munkavállaló kivétel nélkül a saját munkája megfelelő elvégzésével járul hozzá e cél eléréséhez. A célként meghatározott 290 Ft/t fajlagos reklamációs költség elérése reális célkitűzés. Jelenleg, 2017. I-V. hónapját értékelve a fajlagos reklamációs költség 229,6 Ft/t, és továbbra is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hosszabb távon is tartható legyen a célként meghatározott maximum 290 Ft/t érték.

Móróné dr. Zupkó Tímea munka- és egészségvédelmi főosztályvezető:

- A bónuszrendszer harmadik „lába” a termelés és a minőség mellett a munkabiztonság. Ha minden munkavállaló megfelelően végzi a munkáját, s ezáltal a termelési terv a megfelelő minőségben teljesül, akkor nem kell semmi mást tennie a munkavállalónak, csak figyelni a saját munkaterületén, hogy saját hibájából ne érje munkabaleset, és járuljon hozzá az eredményeinkhez azzal, hogy a fél év során saját jogon nem hiányzik többet betegség miatt, mint hat munkanap vagy 48 munkaóra.

A munkavállalónként 120 ezer forint többletjuttatás megszerzésének feltételeiről rendelkező munkáltatói intézkedés 2017. június 14-én került kiírásra a Zrt. dolgozói részére, melyhez hasonló feltételekkel csatlakozik az ISD Kokszoló Kft. és az ISD Power Kft. is.

Szirmai György

2017. június 23., 06:05 szerző: Szirmai György

Hozzászólások

Részletes műsor

loader image

Műsorok betöltése...