Találatok száma: 2320
 • Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
  HOROG JÁNOS
  temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyezetk, mély fájdalomunkban osztoztak.
  A gyászoló család

 • Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
  BARTÓK ANTAL
  temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
  A gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatom mindzaokkal, aki ismerték és szerették, hogy édesanyám
  CSERI JÁNOSNÉ
  hosszan tartó súlyos betegsét után 85 éves korában elhunyt. Hamvasztás után urnáját, végakarata szerint, saját otthonunkban őrzöm meg. Kérem, tartsák tiszteletben végakaratát.
  Gyászoló fia: József

 • Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  CSÁNYINÉ GUBÁN GABRIELLA
  életének 56. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2013. június 21-én 14 óra 30 perckor lesz a dunaújvárosi temető ravatalozójában. Kérem, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

 • "...Ilyen az ember. Egyedüli példány.
  Nem élt belőle több és most sem él.
  S mint fán se nő egyforma két levél,
  A nagy időn se lesz hozzá hasonló."
  (Kosztolányi Dezső)

  Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
  DR. SIPOS JÁNOS
  2013. december 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

  Szeretett halottunktól 2013. december 21-én 13 órakor veszünk végső búcsút a dunaújvárosi temető ravatalozójában.
  Egy szál virággal búcsúztassuk.

  Sosem feledjük mosolygós tekintetét, kedves szavait...

  Gyászolják mindazok, akik szerették.

  Utolsó útjára - akaratának megfelelően - később, szűk családi körben kísérjük.
  A gyászoló család

 • Köszönetünket fejezzük ki az Előszállási Idősek Otthona vezetőinek és dolgozóinak
  NÉMETH JÁNOSNÉ
  hosszan tartó, gondos és lelkiismeretes ápolásáért.
  A gyászoló család

 • Megszomorodott szívvel, de Isten örök életet ajándékozó kegyelmének bizonyosságával tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
  KASSAI SÁNDOR
  ny. dunaújvárosi lelkipásztor
  e földi életének 87. esztendejében 2014. március 9-én a mennyei hazába költözött. Elköltözött szerettünk a dunaújvárosi gyülekezetnek fél évszázadon át szolgáló, templomépítő lelkipásztora volt.

  "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését." (II. Timóteus 4.7.8.)

  Búcsúztatása 2014. március 17-én 14 órai kezdettel lesz a dunaújvárosi református templomban, melyet követ a temetés a dunaújvárosi köztemetőben.
  Koszorú megváltásra perselyt helyezünk ki a Református Templom Alapítvány javára.

 • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  GERÁTH JÁNOS
  65 éves korában elhunyt. Temetése 2014. mácius 28-án 14.30-kor lesz a
  dunaújvárosi temetőben.
  A gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  KERESZTES JÁNOS
  76 éves korában elhunyt. Temetése 2014. július 10-én (csütörtökön) 14.30-kor lesz a nagykarácsonyi temetőben.
  A gyászoló család

 • Az ember a szeretteinek a legnagyobb fájdalmat a halálával tudja okozni...
  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  JÁVORSZKYNÉ SZIJÁRTÓ ERIKA
  42 éves korában elhunyt.
  Hamvasztás utáni búcsúztatója
  2014. július 12-én 10 órakor lesz a dunaújvárosi temetőben.
  A gyászoló család • "Ha emlegettek, köztetek leszek,
  de fáj, ha látom könnyetek,
  Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
  emlékem így áldás lesz rajtatok."

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
  SZENTE JÓZSEF
  nyugdíjas fő mozdonyvezető
  november 3-án életének
  64. évében elhunyt.
  Drága elhunytunk földi maradványait november
  10-én 13 órakor az adonyi temető ravatalozójából helyezzük örök nyugalomra.
  Drága emléke szívünkben él!
  A gyászoló család

 • Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
  SZENTE JÓZSEF
  nyugdíjas főmozdonyvezető
  búcsúztatásán részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.
  A gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
  DR. TREIBER OTTÓ
  80. életévében elhunyt. Búcsúztatása 2014. december 12-én, pénteken 14.30-kor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. rendezvénytermében.
  A gyászoló család

 • "Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek,
  De erőm nem engedett,
  Így búcsú nélkül
  szívetekben tovább élhetek."

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága
  édesanyánk, nagymamánk,
  PÁLFI KÁLMÁNNÉ
  70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2015. február
  27-én 14.30-kor lesz a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. rendezvénytermében.
  A gyászoló család

 • ,,Szeretteim én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek."
  Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
  akik ismerték és szerették, hogy
  szeretett édesapánk, nagyapánk,

  SZABÓ - BAKOS TIBOR
  életének 67. évében rövid ideig tartó,
  súlyos betegség után elhunyt.

  Temetése április 17-én 11 órakor lesz a Béla úti köztemető szóróparcellájában. Utána 12 órától engesztelő szentmise a Jézus Szíve-templomban.
  Gyászoló család

 • "Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
  nem volt időm arra, el kellett indulni.
  Szívetekben hagyom emlékem örökre,
  ha látni akartok, nézzetek az égre!"

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szerető édesanyánk, nagymamánk
  STROMAYERNÉ BAJÁDI MÁRIA
  (Marcsi)
  életének 53. évében váratlanul elhunyt.
  Temetése 2015. május 9-én 10 órakor lesz a sárkeresztesi református temetőben.
  A gyászoló család • "Egy gyertya megidéz egy lelket.
  Egy láng, mely felidéz egy emléket.
  Nincs hangja, nem énekel nem zenél.
  De a hang jó a lelkekhez,
  Szavak nélkül is beszél."

  Mindenkiért, kiket nem láttunk már régen
  mindazokért egy-egy gyertya égjen."

  Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy
  JUNG GÁSPÁR
  gyémántdiplomás tanár

  nyugalmazott iskolaigazgató

  2015. május 29-én,
  méltósággal viselt
  betegség után,
  életének 83.,
  házasságának 59.
  évében elhunyt.
  Kívánságának tiszteletben tartásával a legszűkebb családi körben búcsúztatjuk.
  Kérjük, hogy részvétnyilvánítástól tekintsenek el, és gyertyagyújtással róják le kegyeletüket emléke előtt.
  A gyászoló család

 • "Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
  Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
  Számunkra te sosem leszel halott,
  Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

  Mély fájdalommal tudatjuk,
  hogy
  BERTA ANDRÁS
  életének 80. évében
  örökre megpihent.
  Búcsúztatója 2015. július 29-én 14.30-kor lesz
  a dunaújvárosi temetőben.
  A gyászoló család

 • Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy Kisapostag költője
  BÁGYI MIHÁLY
  rövid ideig tartó súlyos betegségben életének 86. évében elhunyt. Búcsúztatása a dunaújvárosi római katolikus templom altemplomában lesz
  2015. augusztus 7-én, pénteken 14 órakor.
  Szentmisével emlékezünk 2015. augusztus 9-én 15 órakor a kisapostagi iskola kápolnájában.
  Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
  A gyászoló család • Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága nővérünk
  DUKAI VERONIKA
  méltósággal viselt hosszú betegség után 79 éves korában elhunyt.
  Temetése 2015. 08. 07-én
  15 órakor lesz a
  Pusztaszabolcsi temetőben.
  Gyászoló család

Részletes műsorMűsorok betöltése...